ПРОГРАМ / ИСТОРИЈАТ / АРХИВА / ИЗДАВАШТВО / СПОНЗОРИ / БИЛТЕН / КОНТАКТ / НАГРАДЕ
ОДЛУКА ЖИРИЈА

Међународни жири 41. инфанта, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра, у саставу: Слободан Савић, позоришни критичар, председник Жирија и чланови Софија Ристевска, редитељ и Борис Тодоровић, редитељ, на седници одржаној 02. јула 2014. године  донео је једногласно следеће одлуке: 

3. Награда за изузетну експресивност на граничном подручју између позоришта и осталих уметности, односно стваралаштва у најширем смислу, додељује се представи

СТАНДАРДИ, Компанија »Последњи тренутак«, Француска, концепција и кореографија: Пјер Ригал 

Представа »Стандарди« је уиграна, складна, полифонична сценска структура која исходиште и утемељење налази у преобликовању и стилизацији хип-хоп стандарда, тематизују и преиспитују темељне дилеме и недоумице савременог друштва. У средишту пажње су положај појединца, групе односно мањине у данашњем, турбулентном постколонијалном свету подједнако као и питања индивидуалног и националног идентитета у мултикултурним и мултиетничким заједницама. Разлагање, испитивање и деконструкција омеђеног простора и значења националне заставе, као средишњег симбола и стандарда, повод је за преиспитивање, али и поигравање и свим осталим стандардима, укључујући и  позоришне, односно играчко-извођачке.  

2. Награда за најоригиналније истраживање једног од сегмената позоришног језика додељује се представи

УСПОН, Компанија Акаша Одедре, Велика Британија 

Иако фражилне, крхке грађе, Акаш Одедра еманира са сцене грандиозну, опојну, снажну енергију која се у гледаочевој рецепцији сажима у чист, безинтересни, естетски, чулни доживљај. Демонстрирајући играчку виртуозност и прецизност, суверено владање телом и покретом, уз суптилни осећај за детаљ и минималистички сценски израз. Кроз четири кореографске етиде, односно варијације на класичне плесне обрасце, Одедра истражује, открива и налази нове, граничне изражајне могућности људског тела. На тај начин, у ери технолошке супериорности и доминације сајбер реалности, овај посвећени играч потврђује да је само оно што има органско порекло, све једно да ли људско или не, истински аутентично и креативно. Изражајан језик тела употпуњују и додатно наглашавају софистицирани дизајн светла и звука. 

1, Главна награда за најуспешнији експеримент, односно представу у целини, додељује се представи

ОТВОРЕНИ КОД, Компанија "Марија Конг", Израел, кореографија Талија Ланда и тим "Марија Конг". 

Представа ОТВОРЕНИ КОД кипти еротским набојем, путеношћу, чежњом, али и недоумицама младе жене и њених партнера уочи такозване животне одлуке. Реч је о компактној, заокруженој драмској целини чији јасан и читљив наратив проистиче пре свега из емоцијама испуњене игре у којој се претапају валери еруптивне енергије, суспрегнутих осећања, чежње, страха и сновиђења. Са пробраном дозом хумора па и ироније, у времену лишеном емоција и елементарног морала представа ипак слави непатворену, искрену љубав и чиста осећања. Представа ОТВОРЕНИ КОД је драматуршки потентна, тематски и изражајно кохорентна, играчко-сценска партитура, али уједно и отворена форма за ишчитавање и учитавање нових, потенцијалних значења и сценских кодова. 

На крају, али сада у својству позоришних професионалаца и посвећеника, чланови жирија изражавају снажну подршку ИНФАНТ-у као и његовим организаторима и оперативним реализаторима у племенитој намери да истрају, макар и на крилима чистог ентузијазма, на очувању и континуитету овог фестивала као једног од ретких који се, на пољу откривања новог и подржавања алтернативног, одавно етаблирао и позиционирао у овом делу позоришне Европе. Чланови жирија мисле да је ИНФАНТ подједнако потребан позоришту и позоришницима, поготову онима изван главног тока, колико и Новом Саду и Србији, уверени да у таквом мишљењу нису усамљени.

Слободан Савић, председник
Софија Ристевска
Борис Тодоровић 

Нови Сад, 02.07.2014.