Izdavaštvo

STRATEGIJE NOVOG TEATRA 1

Simon Grabovac, urednik
Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 2. INFANT-a, Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

I/ Performans devedesetih –
scena i van nje

Miško Šuvaković: Postmoderni performans
Dubravka Đurić: Performans i poezija
Nela Antonović: Komunikacija neverbalnih ekspresija uličnog performansa
Entoni Hauel: Simuliranje ili ponavljanje
Vladimir Kopicl: Tehnologija i minimalizam: spektakl bez glumca
Aleksandar Davić: Performans i video umetnost
Andrej Tišma: Umetnik njim samim

II/ Novo pozorište – pozorište zavođenja

Katarina Pejović: Ljubav i Država – nekoliko vizija smrti teatra danas i ovde
Marko Košnik: Principi interaktivnog dela
Jadranka Anđelić: Paralelni svet novog teatra
Dijana Milošević: Novo pozorište – put transmisije energije
Rok Vevar: Telo u antičkoj Grčkoj
Divna Vuksanović: Telesne strategije teatra
(teorijski pristup tzv. postmodernom teatru)
Ksenija Radulović: Zavodljivost stare muzike
Zoran R. Popović: Jezik teatra
Aleksandra Đuričić: Novo muzičko pozorište

Kulturni centar Novog Sada, 1997.


STRATEGIJE NOVOG TEATRA 2

Simon Grabovac, urednik
Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 3. INFANT-a, Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

Simulacija i atrakcija: granice novog teatra
Vladimir Kopicl: Posthumanistička scena: od tela ka mašini
Aleksandra Đuričić: Ogled o granicama igračkog pozorišta
Zoran R. Popović: Uvod u treći život

Pozorište i (njegove) proteze
Miško Šuvaković: Metafizika i istorija proteze u zapadnom teatru
Igor Marković: Značaj interakcije čovjek/stroj

Publika u pozorišnoj mašini
Divna Vuksanović: Publika u pozorišnoj mašini: ka novoj subjekt-objekt relaciji
Goran Gocić: Žurnalistika protiv esejistike
kritika protiv publike
Simon Kardum: Šta je umetnost?
Martina Ulmanova: Publika u pozorištu

Proširena scena, (para)teatar, katarza
Balint Sombati: Umetnički performans: umetnost živosti i nomadizma
Aleksandar Milosavljević: Protest kao teatar
Ksenija Radulović: Između stvarnosti i igre
Andrej Tišma: Duhovno zračenje perfomera

Kulturni centar Novog Sada, 1998.


STRATEGIJE NOVOG TEATRA 3

Simon Grabovac, urednik
Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 5. INFANT-a, Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

Miško Šuvaković: Dekonstrukcija dramskog teksta – oko nultog stupnja teksta u teatru i performansu
Divna Vuksanović: Umetnost u opsednutim gradovima “bela zastava” pozorišnog jezika: igra konvencija i (samo)destrukcije
Zoran R. Popović: Pejsaž posle bitke ili o pozorištu naknadne svesti
Vladimir Kopicl: Frojd obnove – postizgradnje: nastavak pre početka
Aleksandar Milosavljević: Nulta tačka naše pozorišne stvarnosti
Zorica Jevremović: Nulta tačka: lično iskustvo – dokumenti
Ksenija Radulović: O nekim teškoćama formulisanja novog u našem pozorištu
Milan Mađarev: Ratna psihodramska radionica
Nebojša Brocić: Nulta tačka – strategije postanka
Janko Ljumović: alternativa, agitprop ili nešto treće
Marina Milivojević-Mađarev: Nulta tačka
Aleksandra Đuričić: Pozorište naknadnih slika – između željenog i realnog

Kulturni centar Novog Sada, 2000.


KA DRUGAČIJEM TEATRU

Simon Grabovac, urednik
Specijalno izdanje časopisa za književnost i teoriju POLJA

Jadranka Anđelić: Ka drugačijem teatru?
Slobodan Beštić: Ka drugačijem pozorištu
Boro Drašković: Prema drukčijem pozorištu
Simon Grabovac: Ka drugačijem teatru
Aleksandar Mladenović: Osvešćivanje pozorišnog bića
Zoran R. Popović: Šta je bilo s pozorištem, sire?
Veljko Radović: Nema duha procenjivanja u našem teatru
Miško Šuvaković: Pitanja o teatru u krizi ili zašto teorija!?
Ana Vujanović, Bojan Đorđev: Teorijska praksa i umetnička produkcija – od konfrontacije do interproizvodnje
Divna Vuksanović: Proširene scene teatra

Kulturni centar Novog Sada, 2003.


STRATEGIJE NOVOG TEATRA 5

Nakon svakog festivala INFANT objavljuju se zbornici radova sa međunarodnih simpozijuma. Počevši od prvog broja, sva izdanja imaju jedinstven naziv „Strategije novog teatra“ i podnaslov koji predstavlja moto festivala pod kojim se odvijao kao i istu likovnu i tehničku opremu koja podrazumeva objavljivanje na srpskom i engleskom jeziku.
Zbornik broj pet ima, zapravo, podnaslov kao i uvodni tekst Zorana R. Popovića, „Pozorište-fenomeni-posledice“, koji pokušava da pokrene pitanja mesta pozorišta u odnosu na aktuelne kulturološke fenomene. Pored njega, u zborniku broj pet objavljeni su i tekstovi Ivane Vujić, Ane Vujanović, Andrea Velfinga, Dijane Milošević, Nele Antonović, Ivana Pravdića i Sanje Krsmanović Tasić.

Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 13. INFANT-a,
Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra
„Pozorište-fenomeni-posledice“

Priredio: Simon Grabovac

Zoran R. Popović: Pozorište-fenomeni-posledice, upitnik za dalja pozorišna preispitivanja
Ivana Vujić: Digitopolis, prirodno pozorište Oklahome i Ružičasto dete
Ana Vujanović: Ne sasvim zapadna, ne upravo istočna scena; nekoliko kritičkih teza o savremenoj plesnoj sceni u Srbiji
Andre Wuelfing: Šta je novo u teatru?
Dijana Milošević: Pozorište kao uspostavljanje niti sećanja
Nela Antonović: Budućnost razbijenog ogledala u paralelnoj pozorišnoj priči
Ivan Pravdić: Dizajn vremena, praktikum medijske i žive dramaturgije
Sanja Krsmanović Tasić: Teatar istine – ili zašto pozorište još uvek ima šanse
Crtanje pozorišta

Kulturni centar Novog Sada, 2008.


STRATEGIJE NOVOG TEATRA 6

Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 14. INFANT-a,
Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra
„Transmedijalni teatar“

Priredio: Simon Grabovac

Ivana Kronja: Pozorište i masovni mediji: ka transmedijalnom teatru
Zoran R. Popović: Prema drugačijem rasporedu stvarnosti
Dragan Radovančević: Transmedijalni teatar
Nela Antonović: Transmedijalni teatar i transmedijalna kritika
Ivan Pravdić: Transmedijalni teatar–Uzroci i postupci
Nikola Nikolić: Radionica–Urbana scenografija
Dijana Milošević: Podizanje vela: šta su nam to uradili?
Sanja Krsmanović Tasić: Glumac savremenog teatra XXI veka: uloge i odgovornosti

Kulturni centar Novog Sada, 2008.


DIJALOG O FESTIVALIMA

EKSPLOZIVNA REPREZENTATIVNOST
Kulturni centar Novog Sada oktobra prošle godine priredio je skup na kojem je tema bila „Dijalog o festivalima“. Nedugo zatim, pred publikom je istoimena knjiga u izdanju KCNS za koju se kao autor projekta i urednik potpisuje Simon Grabovac. On u uvodnom tekstu objašnjava da na ozbiljniji dijalog o festivalima prosto primorava činjenica da je u našem kulturnom ambijentu na delu prava eksplozija manifestacija tog tipa. Grabovac ukazuje da pored dobre strane (relevantnosti, uspešnosti, teorijskih pomaka) fenomen (eksplozije) festivala ima i naličje (finansijske disproporcije, kvalitativna šarolikost, ne-integrisanost)…
I. Burić
Dnevnik, 23.03.2009.

Jedan od autora tekstova u ovoj knjizi je arhitekta Radivoje Dinulović, koji se u njemu bavio javnim prostorom kao festivalskom pozornicom. Dinulović je juče ukazao na neke od dilema koje se ispostavljaju u njihovoj interakciji, kao što je, recimo, pitanje načina na koji se javni događaji odnose prema gradskom prostoru. O tome govore i neki drugi tekstovi u ovom zborniku posvećenom festivalima, iz koje je Dinulović izdvojio priloge Jovana Ćirilova i Milene Dragićević-Šešić. U „Dijalogu o festivalima“ objavljeni su i tekstovi Jelene Janković, Srđana Vučinića, Simona Grabovca, Dimitraija Vujadinovića, Dijane Milošević i Milovana Zdravkovića.
N. Pejčić
Dnevnik, 27.02.2009.


PROSIJAVANJE: 35 GODINA FESTIVALA DRUGAČIJEG TEATRA

priredio: Simon Grabovac

…„Raspad i mrvljene zajedničke države značio je uki­danje svih relevantnih razloga za postojanje ovakvog festivala osim jednog: umetničkog. Osećajući ozbiljnost problema već devedeset i četvrte održani fe­stival je nosio ime Festival novog teatra. To je bio prvi korak ka transformaciji Malog pozorja u nešto drugačiji (internacionalni) i sa bogatijim pratećim programima, ali u suštini, isti festival koji treba da okuplja, promišlja i vrednuje alternativni, istraživački i, uopšte, drugačiji teatar. Pored želje i unutrašnjeg kulturnog naloga zaposlenih u Kulturnom centru da se podigne programski i produkcijski kvalitet i tako stvori jedan relevantan pozorišni festival u i za ovaj deo Evrope i potrebe da se otvori novi takmičarski i stvaralački poligon za naše mlade, i sve one druge, istaživački raspoložene, pozorišnike, on je trebalo da značajno pokrene i podrži stvaralački i kritički duh mladih stvaralaca i da ih edukuje za različite oblike i mogućnosti stvaralačkih pristupa i pozorišnih tehnika. Festival je trebao da ima sve one bitne aspekte koji mu daju puni smisao: selektora, umetnički odbor, okrugle sto­love, simpozijume, da bude takmičarski, i da prati i prezentuje trendove u svim graničnim oblastima dru­gih umetnosti: likovnoj, filmskoj, video… medijima.“…


NOVI TEATAR I AVANGARDA

Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma u okviru 36. INFANT-a Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

Priredio: Simon Grabovac

Zoran R. Popović: AVANGARDA. REKONSTRUKCIJA
Ana Tasić: ISTORIJSKE AVANGARDE I POSTDRAMSKO POZORIŠTE
Ivana Vujić: NOVO POZORIŠTE I AVANGARDA U SRBIJI
Vlatko Ilić: KAKO DISCIPLINA PAMTI?
Dijana Milošević: FENOMEN TRAJANJA – POZORIŠNA LABORATORIJA KAO MOGUĆI MODEL UMETNIČKE ZAJEDNICE
Ivana Kronja: AVANGARDNI FILM KAO UMETNIČKO NASLEĐE HH VEKA

Kulturni centar Novog Sada, 2010.