СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 1

Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 2. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

I/ Перформанс деведесетих –
сцена и ван ње

Мишко Шуваковић: Постмодерни перформанс
Дубравка Ђурић: Перформанс и поезија
Нела Антоновић: Комуникација невербалних експресија уличног перформанса
Ентони Хауел: Симулирање или понављање
Владимир Копицл: Технологија и минимализам: спектакл без глумца
Александар Давић: Перформанс и видео уметност
Андреј Тишма: Уметник њим самим

II/ Ново позориште – позориште завођења

Катарина Пејовић: Љубав и Држава – неколико визија смрти театра данас и овде
Марко Кошник: Принципи интерактивног дела
Јадранка Анђелић: Паралелни свет новог театра
Дијана Милошевић: Ново позориште – пут трансмисије енергије
Рок Вевар: Тело у античкој Грчкој
Дивна Вуксановић: Телесне стратегије театра
(теоријски приступ тзв. постмодерном театру)
Ксенија Радуловић: Заводљивост старе музике
Зоран Р. Поповић: Језик театра
Александра Ђуричић: Ново музичко позориште

Културни центар Новог Сада, 1997.

***********

СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 2

Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 3. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

Симулација и атракција: границе новог театра
Владимир Копицл: Постхуманистичка сцена: од тела ка машини
Александра Ђуричић: Оглед о границама играчког позоришта
Зоран Р. Поповић: Увод у трећи живот

Позориште и (његове) протезе
Мишко Шуваковић: Метафизика и историја протезе у западном театру
Игор Марковић: Значај интеракције човјек/строј

Публика у позоришној машини
Дивна Вуксановић: Публика у позоришној машини: ка новој субјект-објект релацији
Горан Гоцић: Журналистика против есејистике
критика против публике
Симон Кардум: Шта је уметност?
Мартина Улманова: Публика у позоришту

Проширена сцена, (пара)театар, катарза
Балинт Сомбати: Уметнички перформанс: уметност живости и номадизма
Александар Милосављевић: Протест као театар
Ксенија Радуловић: Између стварности и игре
Андреј Тишма: Духовно зрачење перфомера

Културни центар Новог Сада, 1998.

***********

СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 3

Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 5. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

Мишко Шуваковић: Деконструкција драмског текста – око нултог ступња текста у театру и перформансу
Дивна Вуксановић: Уметност у опседнутим градовима “бела застава” позоришног језика: игра конвенција и (само)деструкције
Зоран Р. Поповић: Пејсаж после битке или о позоришту накнадне свести
Владимир Копицл: Фројд обнове – постизградње: наставак пре почетка
Александар Милосављевић: Нулта тачка наше позоришне стварности
Зорица Јевремовић: Нулта тачка: лично искуство – документи
Ксенија Радуловић: О неким тешкоћама формулисања новог у нашем позоришту
Милан Мађарев: Ратна психодрамска радионица
Небојша Броцић: Нулта тачка – стратегије постанка
Јанко Љумовић: алтернатива, агитпроп или нешто треће
Марина Миливојевић-Мађарев: Нулта тачка
Александра Ђуричић: Позориште накнадних слика – између жељеног и реалног

Културни центар Новог Сада, 2000.

***********

КА ДРУГАЧИЈЕМ ТЕАТРУ

Симон Грабовац, уредник
Специјално издање часописа за књижевност и теорију ПОЉА

Јадранка Анђелић: Ка другачијем театру?
Слободан Бештић: Ка другачијем позоришту
Боро Драшковић: Према друкчијем позоришту
Симон Грабовац: Ка другачијем театру
Александар Младеновић: Освешћивање позоришног бића
Зоран Р. Поповић: Шта је било с позориштем, сире?
Вељко Радовић: Нема духа процењивања у нашем театру
Мишко Шуваковић: Питања о театру у кризи или зашто теорија!?
Ана Вујановић, Бојан Ђорђев: Теоријска пракса и уметничка продукција – од конфронтације до интерпроизводње
Дивна Вуксановић: Проширене сцене театра

Културни центар Новог Сада, 2003.

***********

СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 5

Након сваког фестивала ИНФАНТ објављују се зборници радова са међународних симпозијума. Почевши од првог броја, сва издања имају јединствен назив „Стратегије новог театра“ и поднаслов који представља мото фестивала под којим се одвијао као и исту ликовну и техничку опрему која подразумева објављивање на српском и енглеском језику.
Зборник број пет има, заправо, поднаслов као и уводни текст Зорана Р. Поповића, „Позориште-феномени-последице“, који покушава да покрене питања места позоришта у односу на актуелне културолошке феномене. Поред њега, у зборнику број пет објављени су и текстови Иване Вујић, Ане Вујановић, Андреа Велфинга, Дијане Милошевић, Неле Антоновић, Ивана Правдића и Сање Крсмановић Тасић.

Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 13. ИНФАНТ-а,
Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра
„Позориште-феномени-последице“

Приредио: Симон Грабовац

Зоран Р. Поповић: Позориште-феномени-последице, упитник за даља позоришна преиспитивања
Ивана Вујић: Дигитополис, природно позориште Оклахоме и Ружичасто дете
Ана Вујановић: Не сасвим западна, не управо источна сцена; неколико критичких теза о савременој плесној сцени у Србији
Andre Wuelfing: Шта је ново у театру?
Дијана Милошевић: Позориште као успостављање нити сећања
Нела Антоновић: Будућност разбијеног огледала у паралелној позоришној причи
Иван Правдић: Дизајн времена, практикум медијске и живе драматургије
Сања Крсмановић Тасић: Театар истине – или зашто позориште још увек има шансе
Цртање позоришта

Културни центар Новог Сада, 2008.

***********

СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 6

Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 14. ИНФАНТ-а,
Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра
„Трансмедијални театар“

Приредио: Симон Грабовац

Ивана Кроња: Позориште и масовни медији: ка трансмедијалном театру
Зоран Р. Поповић: Према другачијем распореду стварности
Драган Радованчевић: Трансмедијални театар
Нела Антоновић: Трансмедијални театар и трансмедијална критика
Иван Правдић: Трансмедијални театар–Узроци и поступци
Никола Николић: Радионица–Урбана сценографија
Дијана Милошевић: Подизање вела: шта су нам то урадили?
Сања Крсмановић Тасић: Глумац савременог театра XXI века: улоге и одговорности

Културни центар Новог Сада, 2008.

***********

ДИЈАЛОГ О ФЕСТИВАЛИМА

ЕКСПЛОЗИВНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
Културни центар Новог Сада октобра прошле године приредио је скуп на којем је тема била „Дијалог о фестивалима“. Недуго затим, пред публиком је истоимена књига у издању КЦНС за коју се као аутор пројекта и уредник потписује Симон Грабовац. Он у уводном тексту објашњава да на озбиљнији дијалог о фестивалима просто приморава чињеница да је у нашем културном амбијенту на делу права експлозија манифестација тог типа. Грабовац указује да поред добре стране (релевантности, успешности, теоријских помака) феномен (експлозије) фестивала има и наличје (финансијске диспропорције, квалитативна шароликост, не-интегрисаност)…
И. Бурић
Дневник, 23.03.2009.

Један од аутора текстова у овој књизи је архитекта Радивоје Динуловић, који се у њему бавио јавним простором као фестивалском позорницом. Динуловић је јуче указао на неке од дилема које се испостављају у њиховој интеракцији, као што је, рецимо, питање начина на који се јавни догађаји односе према градском простору. О томе говоре и неки други текстови у овом зборнику посвећеном фестивалима, из које је Динуловић издвојио прилоге Јована Ћирилова и Милене Драгићевић-Шешић. У „Дијалогу о фестивалима“ објављени су и текстови Јелене Јанковић, Срђана Вучинића, Симона Грабовца, Димитраија Вујадиновића, Дијане Милошевић и Милована Здравковића.
Н. Пејчић
Дневник, 27.02.2009.

***********

ПРОСИЈАВАЊЕ: 35 ГОДИНА ФЕСТИВАЛА ДРУГАЧИЈЕГ ТЕАТРА

приредио: Симон Грабовац

…„Распад и мрвљене заједничке државе значио је уки­дање свих релевантних разлога за постојање оваквог фестивала осим једног: уметничког. Осећајући озбиљност проблема већ деведесет и четврте одржани фе­стивал je носио име Фестивал новог театра. То је био први корак ка трансформацији Малог позорја у нешто другачији (интернационални) и са богатијим пратећим програмима, али у суштини, исти фестивал који треба да окупља, промишља и вреднује алтернативни, истраживачки и, уопште, другачији театар. Поред жеље и унутрашњег културног налога запослених у Културном центру да се подигне програмски и продукцијски квалитет и тако створи један релевантан позоришни фестивал у и за овај део Европе и потребе да се отвори нови такмичарски и стваралачки полигон за наше младе, и све оне друге, истаживачки расположене, позоришнике, он је требало да значајно покрене и подржи стваралачки и критички дух младих стваралаца и да их едукује за различите облике и могућности стваралачких приступа и позоришних техника. Фестивал је требао да има све оне битне аспекте који му дају пуни смисао: селектора, уметнички одбор, округле сто­лове, симпозијуме, да буде такмичарски, и да прати и презентује трендове у свим граничним областима дру­гих уметности: ликовној, филмској, видео… медијима.“…

***********

НОВИ ТЕАТАР И АВАНГАРДA

Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 36. ИНФАНТ-а Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

Приредио: Симон Грабовац

Зоран Р. Поповић: АВАНГАРДА. РЕКОНСТРУКЦИЈА
Ана Тасић: ИСТОРИЈСКЕ АВАНГАРДЕ И ПОСТДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Ивана Вујић: НОВО ПОЗОРИШТЕ И АВАНГАРДА У СРБИЈИ
Влатко Илић: КАКО ДИСЦИПЛИНА ПАМТИ?
Дијана Милошевић: ФЕНОМЕН ТРАЈАЊА – ПОЗОРИШНА ЛАБОРАТОРИЈА КАО МОГУЋИ МОДЕЛ УМЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Ивана Кроња: АВАНГАРДНИ ФИЛМ КАО УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ ХХ ВЕКА

Културни центар Новог Сада, 2010.