СПОНЗОРИ

48. ИНФАНТ ОМОГУЋИЛИ СУ:

US-Embassy-Serbia

Медијска подршка:

Техничка подршка:

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, НОВИ САД

Пријатељи фестивала: