Prateći program

Umetnička laboratorija „Senzorni lavirint teatar mladih i za mlade“

Radionice će se održavati od 30.8-4.9.2022. svakog dana u periodu od 8-16 časova u Kulturnom centru Novog Sada.

 

Osnovne aktivnosti umetničke laboratorije Senzornog lavirint teatra (SLT) su usmerene na kreiranje senzornog performansa na temu nasilja među mladima.  Kroz seriju radionica mladi će biti upućeni u pojavne oblike nasilja, a kroz mogućnosti koje daje senzorni  teatar to približiti svojim vršnjacima i njihovim roditeljima.

Predstava SLT se ne odvija na jednoj sceni, već oblikom podseća na putovanje kroz koje svaki gledalac prolazi pojedinačno kao glavni lik priče. U jednom trenutku gledalac ima povez preko očiju, a dalje prelazimo sa tradicionalnog pozorišnog pripovedanja na prenošenje priče koristeći sva 4 preostala čula, što može dovesti do snažnih emocionalnih prodora.
Senzorni lavirint teatar je jedinstven oblik izvođačke umetnosti koji je posebno napravljen za interaktivno uključivanje svih učesnika u proces stvaranja predstave. (U završni deo procesa se uključuje i publika)
Radionice su veoma aktivne i zanimljive, odigravaju se u dvorištima, holovima, na stepenicama, u hodnicima, na sceni i izbacuju polaznike iz zone komfora! Tokom radionica radićemo vežbe koje se primenjuju u imersivnom, interaktivnom i eksperimentalnom pozorištu kao i u terapijske svrhe tako da će svaki polaznik dobiti priliku ne samo da stekne iskustvo u kreiranju novog oblika teatra već i da se otisne na putovanje u sopstvene emocionalne dubine i spoznaje koje će mu pomoći u njegovom ličnom razvoju i dati mu suštinski kontekst.
Facilitatori, inspirisani radom teatarskih poslenika Euđenija Barbe, Enrikea Vargasa i Augusta, stvaraće prostor u kome mladi mogu da istražuju i otkrivaju njihove emocionalne, kreativne i duhovne potencijale.
Namenjena je mladima od 15 do 25 godina koji ukoliko se uključe moraju da učestvuju u svim aktivnostima.
Radionice će se održavati od 30.8 – 4.9.2022. svakog dana u periodu od 8-16 časova u Kulturnom centru Novog Sada.
4.9.2022. je od 15 – 19 časova planirana premijera predstave „Parasomnija“.

Facilitator i reditelj je Sebastian Dobresku
Asistenti facilitatora su Severina Prostran Miletić i Miloš Macura

 

Premijera predstave Parasomnija

4. septembar, od 15 – 19 časova, Kulturni centar Novog Sada

 

Predstava Parasomnija je nastala kao ishodište eksperimentalne radionice Senzornog lavirint teatra. Ona se ne odvija na jednoj sceni, već oblikom podseća na putovanje kroz koje svaki gledalac prolazi pojedinačno kao glavni lik priče. Četvrti zid se briše i gledaoc postaje akter. U jednom trenutku iz vizuelnog dela prelazimo u čulni svet, gledaoc dobija povez preko očiju i tada se sa tradicionalnog pozorišnog pripovedanja prelazi na senzorno koje uključuje 4 preostala čula, što može dovesti do snažnih emocionalnih prodora.

U Parasomniji ćemo pokušati da usmerimo svakog gledaoca/aktera u istraživanje sopstvenog unutrašnjeg sveta, otkrivajući postepeno u kojoj meri je svestan/nesvestan porekla svojih motiva, postupaka i sistema vrednosti. Uzroci i posledice različitih oblika nasilja među mladima biće nam polazna tačka. Istraživaćemo koliko smo nesvesno integrisali nametnute vrednosti savremenog društva i da li smo sposobni da probudimo lepe strane ljudske prirode – saosećanja, brižnosti i ljubavi. Koji su okidači? Buđenje iz nesvesnog biće naš zadatak ovom predstavom. Gledalac Parasomnije mora biti spreman na putovanje i avanturu za koju je neizvesno kuda će ga odvesti…

Režija Sebastian Dobresku / Rumunija
Asistenti Severina Prostran Miletić i Miloš Macura /Srbija
Produkcija Dečiji kulturni centar Novi Sad, 2022

Projekat podržali Uprava za sport i omladinu Novog Sada – Kancelarija za mlade i Kulturni centar Novog Sada

 

Javno čitanje dramskog teksta Dejana Dukovskog

Srpsko Narodno Pozorište, 13. septembar, u 12 časova

 

Turlitava dramaturgija

Poslednji Balkanski Vampir je moj stari tekst koji sam sada opet napisao.
To je tekst inspirisan mitovima, predanjima, sujeverju o vampirima i ostalim neobičnim stanovnicima Balkana, bogatoj riznici priča i likova… Tekst je fantazmagorična farsa u bajkovitom okruženju utvara i demona.
Na neki način predstavlja komičnu ritualnu procesiju vampirskog egzorcizma. Ali to je verovatno samo pogrešna definicija. Namera mi je bila jednostavna, da napišem komičan i zabavan tekst u ovom balkanskom miljeu.
Kurta i Mali su uspešni istrebljivači vampira koji dolaze da istrebe ozloglašenog i moćnog vampira koji seje strah i trepet u svom kraju, ali tu lovci ispadaju žrtve, oni su ti koje trebe u tim vampirskim krajevima. Ukletim krajevima. To je neki bazični narativ bizarne radnje, ali meni je u fokusu bila igra reči i rituala kao i igra nadrealnih likova i konteksta… U maniru nepostojeće i apsurdne Turlitave dramaturgije – sa pevanjem i paganskim ritmovima.
Ne znam koje je ogledalo strahova u kome danas ne vidimo naš sopstveni vampirizam. Tekst ne daje dijagnozu ovog današnjeg vampirizma, niti traži neke paralelne metafore sa današnjim vampirima, demonima i zlim vremenom u kome živimo, ali nadam se da dopire nerv naših podsvesnih paganskih strahova i niskih strasti…

Dejan Dukovski