KORAK DALjE : KORAK BLIŽE
Bojana Mladenović, Dušan Murić i Malo pozorište Duško Radović, Beograd (SCG)
Sreda, 29. jun 2005
KCNS, Velika sala, 22:00


       
   
Autori: Bojana Mladenović i Dušan Murić
Igraju: Rosana Hribar, Aleksandra Janeva, Vili Prager, Isidora Stanišić, Sanja Vinković, Dragana Bulut, Bojana Mladenović, Dušan Murić
Muzika uživo: Neočekivana Sila Koja Se Iznenada Pojavljuje I Rešava Stvar
Svetlo: Vladimir Živanović, Paun Pavlović, Radovan Samolov
Ton: Miroslav Balać
 
       
   
Kada se u našoj sredini jedan započeti pozorišno-igrački projekat sa uspehom nastavi to, bez sumnje, ohrabruje. Stoga treba pozdraviti ostvarene namere, autora projekta Korak dalje Bojane Mladenović i Dušana Murića, koji su ovo višegodišnje dešavanje u oblasti savremene igre i izvođačkih umetnosti, započeli na Belefu (leto 2003) predstavom Ostrvo, dalje razvijali i pripremili novi međunarodni susret u kome je Evropa propozicija, a Balkan predispozicija. Okupivši veoma dobre savremene izvođače: igračice i igrače iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Austrije, Holandije i SCG, postigli su razmenu plesne energije koja je učinila očekivani korak dalje.
 
       
   
Okosnica svih dramaturški dobro postavljenih scenskih prizora, uz Neočekivanu Silu Koja Se Iznenada Pojavljuje I Rešava Stvar, odnosno snažnu i veoma podsticajnu živu muziku ovog benda, bila je plesni pokret i mnogo manje verbalnih iskaza koji su na određeni način opterećivali prethodnu predstavu Ostrvo. S obzirom da je uzajamna komunikacija osnovni okvir projekta Korak dalje, ona je bila prikazana koreografski tečnim jezikom kojim se osmišljeno iskazivalo suprotstavljanjem različitostima i traganjem za sličnostima među performerima - pojedincima. A oni su osnovnu temu predstave: potrošački ples, proizašao iz osobenosti potrošačkog društva, znali da nadgrade, koliko veoma prijemčivom duhovitošću, toliko i stilskom raznovrsnošću, koja u svojoj mnogostranosti pripada sadašnjem vremenu.
 
       
   
 
       

Kulturni centar Novog Sada / Cultural Center of Novi Sad; 1997-2005    
Katolička porta 5, 21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora / Serbia and Montenegro    
Tel. +381 (0) 21 47 23 149 ; Fax. + 381 (0) 21 525 168    
E-mail: [email protected]; www.kcns.org.yu